اطلاعیه ها

روز جهانی پناهندگی

افتتاحیه نمایشگاه عکس و نقاشی به همراه موسیقی افغانی نمایشگاه “لذت با هم بودن“نمایشگاه عکس و نقاشی در قالب پروژه […]

ادامه مطلب

به اطلاع عموم و اعضاي محترم انجمن آغاز نوين رسانيده مي شود که طبق ماده هفتم اساسنامه انجمن “آغاز نوين” بار ديگر انتخابات دوره اي در تاريخ 30.05.2020 از ساعت 10:00 صبح تا ختم جلسه برگزار می شود.

پوست های جدید

آغاز نوین در تصویر

گزارش ها

پروژه ها و فعالیت ها